9 naslovov

Vse knjige

Naslovnica za Cirkuška pedagogika Cirkuška pedagogika
Anja Mikič, Meta Rutar, Špela Razpotnik, Maja Dekleva Lapajne, Bojan Dekleva
januar 1, 2009
Naslovnica za Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi
Alenka Kobolt (ur.)
januar 1, 2010
Naslovnica za Modeli mentorstva pri vključevanju ranljivih skupin Modeli mentorstva pri vključevanju ranljivih skupin
Jana Rapuš Pavel, Bojan Dekleva, Špela Razpotnik
september 1, 2007
Naslovnica za Na cesti: brezdomci o sebi in drugi o njih Na cesti: brezdomci o sebi in drugi o njih
Špela Razpotnik, Bojan Dekleva
januar 1, 2007
Naslovnica za Prehodi v svet dela – izbira ali nuja? Prehodi v svet dela – izbira ali nuja?
Bojan Dekleva (ur.), Jana Rapuš Pavel (ur.), Darja Zorc Maver (ur.)
januar 1, 2007
Naslovnica za Socialna pedagogika: izbrani koncepti stroke Socialna pedagogika: izbrani koncepti stroke
Matej Sande (ur.), Bojan Dekleva (ur.), Alenka Kobolt (ur.), Špela Razpotnik (ur.), Darja Zorc - Maver (ur.)
januar 1, 2006