Izdaja publikacij

Kako do izdaje publikacije?

 1. Izpolniti obrazec za prijavo publikacije Komisiji za tisk in založništvo.
 2. Predložiti kopijo dela v elektronski obliki (vsaj 7 dni pred sestankom Komisije)
 3. Predložiti pozitivni oceni dveh recenzentov:
  • z nazivom doktor znanosti za znanstvene monografije;
  • z nazivom visokošolski učitelj za visokošolske učbenike.
 4. Izdelati izračun elementov kalkulacije za publikacijo.
 5. Prošnjo s pripadajočimi dokumenti (točke 1 do 4) poslati predsedniku komisije doc. dr. Darij Zadnikarju in v vednost Igor Cerarju po elektronski pošti.
 6. Oddati izpolnjeno založniško pogodbo tajniku fakultete Janezu Gartnerju, ko Komisija odobri izdajo dela (ne velja za projektne publikacije).
 7. Po izdaji publikacije (tiskane ali elektronske/digitalne), izpolniti obrazec Nalog za izplačila avtorskih honorarjev (izpolni Igor Cerar), naročnik ga pregleda in podpisanega vroči vodji finančno računovodske službe mag. Teji Savenc.

 

Vlogo s pripadajočimi dokumenti poslati predsedniku komisije po elektronski pošti na e-naslov  Darij.Zadnikar (at) pef.uni-lj.si in v vednost tajniku komisije na e-naslov: Igor.Cerar (at) pef.uni-lj.si vsaj teden dni pred sestankom komisije.

Sestanki komisije v študijskem letu 2021/2022

 1. sestanek: 22. 10. 2021 ob 10.00 
 2. sestanek: 28. 1. 2022 ob 10.00 
 3. sestanek: 22. 4. 2022 ob 10.00 
 4. sestanek: 23. 9. 2022 ob 10.00
 

ISBN, CIP

Ko komisija odobri izdajo publikacije (tiskano ali elektronsko/digitalno), se dodeli publikaciji ISBN koda (uredi Igor Cerar). Ko je urejena kolofonska stran (avtor-ji, urednik-i, recenzenta za znanstvene monografije, lektor-ica, izdajatelj) in kazalo vsebine, se zaprosi NUK za kataložni zapis o publikaciji - CIP (uredi Igor Cerar).