Izdaja publikacij

Kako do izdaje publikacije?

 1. Izpolniti obrazec za prijavo publikacije in jo predložiti Komisiji za tisk in založništvo.
 2. Priložiti izvod dela v elektronski obliki (vsaj sedem dni pred sestankom Komisije).
 3. Predložiti podpisano dovoljenje za objavo in izjavo o avtorstvu.
 4. Predložiti pozitivni oceni dveh recenzentov:
  • z nazivom doktor znanosti za znanstvene monografije;
  • z nazivom visokošolski učitelj za visokošolske učbenike.
 5. Pripraviti izračun elementov kalkulacije za publikacijo.
 6. Prošnjo s pripadajočimi dokumenti (točke 1 do 4) poslati predsedniku komisije doc. dr. Darij Zadnikarju in v vednost Igor Cerarju po elektronski pošti.
 7. Oddati izpolnjeno založniško pogodbo tajniku fakultete, ko Komisija odobri izdajo dela (ne velja za projektne publikacije).
 8. Po izdaji publikacije (tiskane ali elektronske/digitalne), izpolniti obrazec Nalog za izplačila avtorskih honorarjev (izpolni Igor Cerar), naročnik ga pregleda in podpisanega vroči vodji finančno računovodske službe.

 

Vlogo s pripadajočimi dokumenti poslati predsedniku komisije po elektronski pošti na e-naslov  Darij.Zadnikar (at) pef.uni-lj.si in v vednost tajniku komisije na e-naslov: Igor.Cerar (at) pef.uni-lj.si vsaj teden dni pred sestankom komisije.

Sestanki komisije v študijskem letu 2022/2023

 1. sestanek: 21. 10. 2022 ob 10.00 
 2. sestanek: 27. 1. 2023 ob 10.00 
 3. sestanek: 21. 4. 2023 ob 10.00 
 4. sestanek: 22. 9. 2023 ob 10.00

ISBN, CIP

Ko komisija odobri izdajo publikacije (tiskano ali elektronsko/digitalno), se dodeli publikaciji ISBN koda (uredi Igor Cerar). Ko je urejena kolofonska stran (avtor/urednik, recenzenta za znanstvene monografije, lektor, izdajatelj) in kazalo vsebine, se zaprosi NUK za kataložni zapis o publikaciji - CIP (uredi Igor Cerar).