Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi

Avtorji

Alenka Kobolt (ur.)

O knjigi

Sodobna šola prisega na storilnost, tekmovalnost in individualno odgovornost. Zato je posebno ranljiva skupina tistih mladih, ki imajo težave z učenjem, ki jim ne uspe končati izobrazbene poti in so hkrati brez zadovoljive odnosne, socialne in družinske podpore. Postajajo izključeni iz izobraževalnih prostorov, označujejo jih visoka stopnja negotovosti v lastne sposobnosti, nizka samopodoba, pomanjkljive funkcionalne, socialne in komunikacijske spretnosti, strah pred nadaljnjim neuspehom. Preostane jim umik v skupine, ki jih sprejmejo in zaščitijo pred osamljenostjo. Te skupine so praviloma same deprivilegirane, stigmatizirane, marginalizirane in živijo na družbenem obrobju.

Skupino strokovnjakov na Pedagoški fakulteti in v praksi je zanimalo kakšna pričakovanja družba naslavlja na odraščajočo generacijo, katera vedenja učencev/dijakov so za učitelje najbolj moteča, kako pogosto se takšna vedenja v šolah pojavljajo, kako poteka delo z usmerjenimi učenci/učenkami, kakšne izzive to delo pedagoškim delavcem prinaša in kako delajo z učenci, katerih vedenje je izstopajoče.

Število strani: 382

Naslovnica za Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi
Izdano
januar 1, 2010

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Kupi e-knjigo - BIBLOS

Kupi e-knjigo - BIBLOS
ISBN-13 (15)
978-961-253-047-1