O postopku objave

Ta založba uporablja sistem Open Monograph Press 3.1.2.1, ki je odprtokodna programska oprema za založništvo in upravljanje založb, ki jo podpira in distribuira Public Knowledge Project z licenco GNU General Public License.