Cirkuška pedagogika

Avtorji

Anja Mikič; Meta Rutar; Špela Razpotnik; Maja Dekleva Lapajne; Bojan Dekleva

O knjigi

Knjiga predstavlja prvo obsežnejšo (to je knjižno) objavo v slovenščini na temo cirkuške pedagogike. Gre za poskus družbene oz. sociološke umestitve novega vala zanimanja za cirkus in cirkuške pedagogike v kontekst sodobne, postmoderne, globalizirane, individualizirane družbe tveganja, ki jo označujejo konec mladine, nove oblike socialne izključenosti in nove oblike identitetnih politik mladih. Knjigo sestavljajo štiri razprave, vsebovane v poglavjih I do IV.

Število starani: 183

Naslovnica za Cirkuška pedagogika
Izdano
januar 1, 2009

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Kupi e-knjigo - BIBLOS

Kupi e-knjigo - BIBLOS
ISBN-13 (15)
978-961-253-143-0