Modeli mentorstva pri vključevanju ranljivih skupin

Avtorji

Jana Rapuš Pavel
Bojan Dekleva
Špela Razpotnik

O knjigi

Knjiga predstavlja celosten pristop k mentorstvu, z uporabljenimi različnimi perspektivami in izhodišči.  Vsebinsko knjiga prikazuje različne modele mentorstva, kjer avtorji predstavljajo nekatera dosedanja spoznanja in izkušnje o mentorstvu pri socialnem vključevanju ranljivih skupin pri nas in v tujini. Prikazane so izkušnje vpeljevanja mentorstva z brezdomnimi osebami in osebami z dolgotrajnimi težavami duševnega zdravja ter nekateri pri nas in v tujini uveljavljeni modeli mentorstva z ranljivimi skupinami mladih.

Število strani: 164

Naslovnica za Modeli mentorstva pri vključevanju ranljivih skupin
Izdano
september 1, 2007

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Ni na zalogi - izposoja COBISS

Ni na zalogi - izposoja COBISS
ISBN-13 (15)
978-961-253-016-7