Socialna pedagogika: izbrani koncepti stroke

Avtorji

Matej Sande; Bojan Dekleva; Alenka Kobolt; Špela Razpotnik; Darja Zorc - Maver

O knjigi

Knjiga bralcu predstavlja temeljna teoretska razmišljanja o vlogi in položaju socialne pedagogike v slovenskem prostoru. Hkrati prispevki bralcu predstavijo izbrane socialnopedagoške teme in koncepte, ki so po eni strani odsev razvoja te profesije v slovenskem prostoru, po drugi strani pa tudi prikaz strokovnih trendov v svetu. Odsevajo pestrost razmišljanja, ki sega od analize družbene vloge in umeščenosti socialne pedagogike ter potrebe po vzpostavitvi osebne in profesionalne senzibilnosti za razumevanje raznolikih odnosov, v katerih socialni pedagogi delujejo, pa vse do nujnosti refleksivne in etične drže v odnosih pomoči.

Naslovnica za Socialna pedagogika: izbrani koncepti stroke
Izdano
januar 1, 2006

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Kupi e-knjigo - BIBLOS

Kupi e-knjigo - BIBLOS
ISBN-13 (15)
978-961-253-125-6