Knjižničarke in knjižničarje spodbujamo k spremljanju objav na spletni strani https://zalozba.pef.uni-lj.si/.