38 naslovov

Vse knjige

Naslovnica za Bralna pismenost kot izziv in odgovornost Bralna pismenost kot izziv in odgovornost
Tatjana Devjak (ur.), Igor Saksida (ur.)
september 1, 2016
Naslovnica za Contemporary Topics in Education IV: Part I Contemporary Topics in Education IV: Part I
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
maj 5, 2020
Naslovnica za Didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru Didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru
Elizabeta Mojca Jenko, Milena Mileva Blažić
marec 1, 2015
Naslovnica za Glasba in avtizem Glasba in avtizem
Katarina Habe (ur.), Barbara Sicherl Kafol (ur.)
april 3, 2020
Naslovnica za Kakovost in ocenjevanje znanja Kakovost in ocenjevanje znanja
Tatjana Devjak (ur.), Igor Saksida (ur.)
junij 1, 2017
Naslovnica za Med opisom in številko: rezultati evalvacije zaključnih opisnih ocen in analiza mnenj učiteljev in staršev o ocenjevanju znanja Med opisom in številko: rezultati evalvacije zaključnih opisnih ocen in analiza mnenj učiteljev in staršev o ocenjevanju znanja
Janez Krek, Mojca Kovač Šebart, Boris Kožuh, Janez Vogrinc, Mateja Peršak, Bojan Volf
januar 1, 2005
Naslovnica za Mladinski klasiki: izbor člankov in razprav Mladinski klasiki: izbor člankov in razprav
Milena Mileva Blažić
januar 1, 2016
Naslovnica za Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje
Mojca Peček Čuk, Irena Lesar
september 14, 2020
Naslovnica za Professional Induction of Teachers in Europe and Elsewhere Professional Induction of Teachers in Europe and Elsewhere
Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc
januar 1, 2007
Naslovnica za Skriti pomeni pravljic: od svilne do jantarne poti Skriti pomeni pravljic: od svilne do jantarne poti
Milena Mileva Blažić
december 1, 2014
Naslovnica za Slovenske pravljičarke (1848-1918) in evropska tradicija od trubaduric do pravljičark Slovenske pravljičarke (1848-1918) in evropska tradicija od trubaduric do pravljičark
Jack Zipes, Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk
september 30, 2020
Naslovnica za Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi
Tatjana Devjak (ur.)
september 5, 2014
Naslovnica za Specialne didaktike: kaj nas povezuje in kaj ločuje Specialne didaktike: kaj nas povezuje in kaj ločuje
Vida Manfreda Kolar (ur.), Barbara Sicherl Kafol (ur.), Darja Skribe Dimec (ur.)
december 1, 2011
Naslovnica za Spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev pripravnikov: priročnik	Spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev pripravnikov: priročnik
Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc, Meta Brank, Hermina Pohar, Zvonka Krištof, Cvetka Bizjak
januar 1, 2007
Naslovnica za Učbeniki in družba znanja Učbeniki in družba znanja
Miha Kovač, Mojca Kovač Šebart, Janez Krek, Damijan Štefanc, Tadej Vidmar
januar 1, 2005
Naslovnica za Učitelj mentor v sistemu pripravništva Učitelj mentor v sistemu pripravništva
Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc, Zvonka Krištof, Cvetka Bizjak
januar 1, 2006
Naslovnica za Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli
Janez Krek (ur.), Tatjana Hodnik Čadež (ur.), Janez Vogrinc (ur.), Barbara Sicherl Kafol (ur.), Tatjana Devjak (ur.), Vesna Štemberger (ur.)
januar 1, 2007
Naslovnica za Učna motivacija in razlike med učenci Učna motivacija in razlike med učenci
Mojca Juriševič
januar 1, 2006
Naslovnica za Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje
Tatjana Devjak (ur.)
september 3, 2015
Naslovnica za Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja
Tatjana Devjak (ur.), Slavko Gaber (ur.), Sanja Berčnik (ur.), Veronika Tašner (ur.)
april 3, 2020