Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji

Avtorji

Metka Kuhar (ur.)
Špela Razpotnik (ur.)

O knjigi

V monografiji se več avtorjev posveča predvsem dvema tematskima sklopoma: značilnostim sodobne mladine ter mladinskemu delu in metodam dela z mladimi.  Monografija je namenjena je vsem, ki se zanimajo za mladinsko delo in ki so znotraj tega področja aktivni, npr. mladinskim delavkam in delavcem, odločevalkam in odločevalcem na področju mladine, študentkam in študentom ter raziskovalkam in raziskovalcem različnih usmeritev (od socialne pedagogike in socialnega dela do splošnejših družboslovnih smeri). 

Število strani: 268

Naslovnica za Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji
Izdano
februar 1, 2011

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 8,00 EUR

Spletna prodaja 8,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-057-0