99 naslovov

Vse knjige

Naslovnica za Samopodoba šolskega otroka Samopodoba šolskega otroka
Mojca Juriševič
april 2, 1999
Naslovnica za Miša, TomTom in Molly Miša, TomTom in Molly
Metka Knez
oktober 8, 2021
Naslovnica za Alternativni vzgojni koncepti Alternativni vzgojni koncepti
Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Majda Plestenjak
januar 1, 2008
Naslovnica za Analiza predmetnika osnovne šole Analiza predmetnika osnovne šole
Ljubica Marjanovič Umek, Slavko Gaber, Jana Kalin, Janez Krek, Zdenko Medveš, Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc
januar 1, 2012
Naslovnica za Blizu doma: priročnik za delo z družinami Blizu doma: priročnik za delo z družinami
Roel Bouwkamp, Sonja Bouwkamp
februar 20, 2020
Naslovnica za Bralna pismenost kot izziv in odgovornost Bralna pismenost kot izziv in odgovornost
Tatjana Devjak (ur.), Igor Saksida (ur.)
september 1, 2016
Naslovnica za Brez spopada: kultur, spolov, generacij Brez spopada: kultur, spolov, generacij
Veronika Tašner
september 1, 2009
Naslovnica za Comparative Analysis of Fairy Tales Comparative Analysis of Fairy Tales
Milena Mileva Blažić
maj 9, 2023
Naslovnica za Competency Profile for Teaching and Learning Research Integrity Competency Profile for Teaching and Learning Research Integrity
Jurij Selan, Mira Metljak, Sanja Berčnik, Mateja Dagarin Fojkar
junij 10, 2021
Naslovnica za Contemporary Topics in Education IV: Part I Contemporary Topics in Education IV: Part I
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
maj 5, 2020
Naslovnica za Čustva in razvoj čustev Čustva in razvoj čustev
Helena Smrtnik Vitulić
januar 1, 2004
Naslovnica za Delovanje svetovalne službe Delovanje svetovalne službe
Janez Vogrinc, Janez Krek
maj 7, 2012
Naslovnica za Fifty Years of the Coleman Report Fifty Years of the Coleman Report
Mitja Sardoč (ur.), Slavko Gaber (ur.)
september 1, 2017
Naslovnica za Finska v vrhu znanja 2030 Finska v vrhu znanja 2030
Slavko Gaber (ur.)
januar 1, 2014
Naslovnica za Homo academicus Homo academicus
Pierre Bourdieu
marec 1, 2012
Naslovnica za Kako mislijo institucije Kako mislijo institucije
Mary Douglas
junij 1, 2018
Naslovnica za Kakovost in ocenjevanje znanja Kakovost in ocenjevanje znanja
Tatjana Devjak (ur.), Igor Saksida (ur.)
junij 1, 2017
Naslovnica za Kakovost učbenikov v Sloveniji: izzivi in priložnosti Kakovost učbenikov v Sloveniji: izzivi in priložnosti
Gregor Torkar (ur.), Gašper Cankar (ur.)
november 22, 2022
Naslovnica za Komu je na poti kakovostno javno šolstvo? Komu je na poti kakovostno javno šolstvo?
Marjan Šimenc (ur.), Veronika Tašner (ur.)
september 1, 2016
Naslovnica za Matematika v umetnosti Matematika v umetnosti
Matija Cencelj, Boštjan Gabrovšek
junij 14, 2023
Naslovnica za Med opisom in številko: rezultati evalvacije zaključnih opisnih ocen in analiza mnenj učiteljev in staršev o ocenjevanju znanja Med opisom in številko: rezultati evalvacije zaključnih opisnih ocen in analiza mnenj učiteljev in staršev o ocenjevanju znanja
Janez Krek, Mojca Kovač Šebart, Boris Kožuh, Janez Vogrinc, Mateja Peršak, Bojan Volf
januar 1, 2005
Naslovnica za Misliti socialne inovacije Misliti socialne inovacije
Slavko Gaber (ur.), Veronika Tašner (ur.)
januar 28, 2019
Naslovnica za Mišljenje in govor Mišljenje in govor
Lev S. Vigotski
marec 23, 2010
Naslovnica za Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje
Mojca Peček Čuk, Irena Lesar
september 14, 2020
Naslovnica za Najbolj srečen kot učitelj: bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe Najbolj srečen kot učitelj: bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe
Mojca Peček Čuk (ur.), Irena Lesar (ur.)
september 25, 2020
Naslovnica za Neformalno izobraževanje odraslih: nova možnost ali zgolj nova obveznost Neformalno izobraževanje odraslih: nova možnost ali zgolj nova obveznost
Janko Muršak (ur.), Tadej Vidmar (ur.)
januar 1, 2006
Naslovnica za Nove prakse filozofije Nove prakse filozofije
Marjan Šimenc
avgust 23, 2018
1-50 od 99