Na cesti: brezdomci o sebi in drugi o njih

Avtorji

Špela Razpotnik
Bojan Dekleva

O knjigi

Knjiga ima namen predstaviti različne glasove, subjekte in diskurze predstavljanja brezdomstva. Prvo poglavje prinaša osnovna spoznanja o brezdomstvu. Drugo, najobsežneje poglavje opisuje življenjske zgodbe desetih ljudi, zapisanih kot deset študij primera. Tretje poglavje analizira sporočila medijev o brezdomstvu. Četrto poglavje analizira skupinski pogovor občanov na temo brezdomstva. Zadnje poglavje razpravlja o diskurzih cestnih časopisov in primerja prvi slovenski cestni časopis Kralji ulice s štirimi tujimi časopisi..

Knjiga kot celota želi biti ilustrativen prikaz nekaterih izmed možnih načinov analiziranja diskurzov brezdomstva na slovenskem gradivu.

Število strani: 201

Naslovnica za Na cesti: brezdomci o sebi in drugi o njih
Izdano
januar 1, 2007

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 7,00 EUR

Spletna prodaja 7,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-004-4