O Založbi Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

Založba UL Pedagoške fakultete deluje od leta 1996. Založniška dejavnost je programsko usmerjena v izdajanje tematike s področja vzgoje in izobraževanja, ki pokriva različne znanstvene discipline. V času delovanja je izšlo preko 190 različnih publikacij. V začetnih letih so bila izdana predvsem učbeniška gradiva, kasneje pa se je knjižni program razširil na izdaje znanstvenih in strokovnih monografij, visokošolskih priročnikov in učbenikov ter ostale študijske literature, strokovnih knjig, zbornikov, projektnih poročil in drugih publikacij. Med izdajami so tako danes tematike s področja temeljnih razprav v polju edukacije, socialno pedagoške teme in druge zbirke. 

Prodajne poti so sprva vključevale le neposredno prodajo na Pedagoški fakulteti UL, kasneje pa so se postopno širile s prodajo v zunanjih knjigarnah, prodajo preko zastopnikov in nedavno preko spletne knjigarne. V zadnjem času so vse nove izdaje tržene po ciljnih publikah s strani založbe.

 

Med izdajami je v zadnjih letih tudi zbirka Temeljne razprave, v okviru katere smo izdali prevode klasičnih avtoric in avtorjev s področja edukacije.

Zbirka trenutno obsega prevode naslednjih del:

Mišljenje in govor - Lev Vigotsky, 2010

Šola in družba - John Dewey, 2012

Homo academicus - Pierre Bourdieu, 2012

Razred, kodi in nadzor - Basil Bernstein, 2015

Kako mislijo institucije - Mary Douglas, 2018

Ali edukacija lahko spremeni družbo? in drugi spisi - Michael W. Apple, 2018

Reprodukcija: elementi za teorijo sistema poučevanja - Pierre Bourdieu in Jean-Claude Passeron, 2021

Odraščanje na Samoi: psihološka študija mladih v prvotni družbi za zahodne bralce - Margaret Mead, 2022