16 naslovov

Vse knjige

Naslovnica za Grafika: visoki tisk, ploski tisk Grafika: visoki tisk, ploski tisk
Boris Jesih
december 5, 2019
Naslovnica za Umetnostno ustvarjanje kot terapija Umetnostno ustvarjanje kot terapija
Breda Kroflič (ur.)
december 3, 2019
Naslovnica za Bralna pismenost kot izziv in odgovornost Bralna pismenost kot izziv in odgovornost
Tatjana Devjak (ur.), Igor Saksida (ur.)
september 1, 2016
Naslovnica za Contemporary Topics in Education IV: Part I Contemporary Topics in Education IV: Part I
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
maj 5, 2020
Naslovnica za Gib in njegova sled: učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin Gib in njegova sled: učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin
Vesna Geršak, Uršula Podobnik, Črtomir Frelih, Nuša Jurjevič
januar 1, 2018
Naslovnica za Kakovost in ocenjevanje znanja Kakovost in ocenjevanje znanja
Tatjana Devjak (ur.), Igor Saksida (ur.)
junij 1, 2017
Naslovnica za Likovno/vizualno: eseji o likovni in vizualni umetnosti Likovno/vizualno: eseji o likovni in vizualni umetnosti
Črtomir Frelih (ur.), Jožef Muhovič (ur.)
januar 1, 2012
Naslovnica za Mušji ples Mušji ples
Zdenko Huzjan
april 26, 2019
Naslovnica za Nazaj v prihodnost: eseji o slikarstvu Nazaj v prihodnost: eseji o slikarstvu
Tomaž Gorjup
januar 1, 2015
Naslovnica za Objekti/prazno/gledalec Objekti/prazno/gledalec
Roman Makše
januar 1, 2017
Naslovnica za Prostor igre Prostor igre
Beatriz Tomšič Čerkez, Domen Zupannčič
januar 1, 2011
Naslovnica za Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi
Tatjana Devjak (ur.)
september 5, 2014
Naslovnica za Specialne didaktike: kaj nas povezuje in kaj ločuje Specialne didaktike: kaj nas povezuje in kaj ločuje
Vida Manfreda Kolar (ur.), Barbara Sicherl Kafol (ur.), Darja Skribe Dimec (ur.)
december 1, 2011
Naslovnica za Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje
Tatjana Devjak (ur.)
september 3, 2015