41 naslovov

Vse knjige

Naslovnica za Analiza predmetnika osnovne šole Analiza predmetnika osnovne šole
Ljubica Marjanovič Umek, Slavko Gaber, Jana Kalin, Janez Krek, Zdenko Medveš, Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc
januar 1, 2012
Naslovnica za Bralna pismenost kot izziv in odgovornost Bralna pismenost kot izziv in odgovornost
Tatjana Devjak (ur.), Igor Saksida (ur.)
september 1, 2016
Naslovnica za Brez spopada: kultur, spolov, generacij Brez spopada: kultur, spolov, generacij
Veronika Tašner
september 1, 2009
Naslovnica za Competency Profile for Teaching and Learning Research Integrity Competency Profile for Teaching and Learning Research Integrity
Jurij Selan, Mira Metljak, Sanja Berčnik, Mateja Dagarin Fojkar
junij 10, 2021
Naslovnica za Contemporary Topics in Education IV: Part I Contemporary Topics in Education IV: Part I
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
maj 5, 2020
Naslovnica za Delovanje svetovalne službe Delovanje svetovalne službe
Janez Vogrinc, Janez Krek
maj 7, 2012
Naslovnica za Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation
Milena Valenčič Zuljan (ur.), Janez Vogrinc (ur.)
september 1, 2010
Naslovnica za Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia
Tatjana Devjak (ur.), Darija Skubic (ur.)
september 1, 2009
Naslovnica za Izzivi priprave tez magistrskega dela Izzivi priprave tez magistrskega dela
Mija Marija Klemenčič Rozman (ur.)
oktober 12, 2021
Naslovnica za Jeziki štejejo: priročnik dobre prakse Jeziki štejejo: priročnik dobre prakse
Lucija Čok (ur.)
marec 17, 2021
Naslovnica za Kako je nastala risanka v vrtcu Globoko: participacija otrok v vrtcu Kako je nastala risanka v vrtcu Globoko: participacija otrok v vrtcu
Marcela Batistič Zorec, Mateja Kalin, Sergeja Kržan, Katarina Sedeljšak
maj 5, 2012
Naslovnica za Kakovost in ocenjevanje znanja Kakovost in ocenjevanje znanja
Tatjana Devjak (ur.), Igor Saksida (ur.)
junij 1, 2017
Naslovnica za Komu je na poti kakovostno javno šolstvo? Komu je na poti kakovostno javno šolstvo?
Marjan Šimenc (ur.), Veronika Tašner (ur.)
september 1, 2016
Naslovnica za Najbolj srečen kot učitelj: bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe Najbolj srečen kot učitelj: bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe
Mojca Peček Čuk (ur.), Irena Lesar (ur.)
september 25, 2020
Naslovnica za Naravoslovje v Reggio projektih Naravoslovje v Reggio projektih
Dušan Krnel (ur.), Ana Gostinčar Blagotinšek (ur.), Stojan Kostanjevec (ur.)
maj 11, 2012
Naslovnica za Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti
Tatjana Devjak (ur.), Marcela Batistič Zorec (ur.), Janez Vogrinc (ur.), Darija Skubic (ur.), Sanja Berčnik (ur.)
september 1, 2010
Naslovnica za Predšolska vzgoja: od starega k novemu Predšolska vzgoja: od starega k novemu
Tatjana Devjak (ur.)
september 3, 2012
Naslovnica za Sodobne teme na področju edukacije I Sodobne teme na področju edukacije I
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
september 3, 2012
Naslovnica za Sodobne teme na področju edukacije II Sodobne teme na področju edukacije II
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
september 3, 2014
Naslovnica za Sodobne teme na področju edukacije III Sodobne teme na področju edukacije III
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
september 3, 2015
Naslovnica za Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi
Tatjana Devjak (ur.)
september 5, 2014
Naslovnica za Sto jezikov na čutni poti – ideje za prakso Sto jezikov na čutni poti – ideje za prakso
Jera Zajec (ur.), Darija Skubic (ur.)
maj 5, 2012
Naslovnica za Sto jezikov otrok Sto jezikov otrok
Tatjana Devjak (ur.), Sanja Berčnik (ur.)
maj 5, 2012
Naslovnica za Teorija in praksa sodelovanja s starši Teorija in praksa sodelovanja s starši
Jurka Lepičnik Vodopivec
september 3, 2012
Naslovnica za Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih
Mojca Juriševič (ur.), Božena Stritih (ur.)
januar 31, 2012
Naslovnica za Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje
Tatjana Devjak (ur.)
september 3, 2015
Naslovnica za Za človeka gre! Zbornik posvečen Vinku Skalarju Za človeka gre! Zbornik posvečen Vinku Skalarju
Gorazd Meško (ur.), Darja Zorc Maver (ur.)
september 6, 2017
Naslovnica za Za manj negotovosti Za manj negotovosti
Slavko Gaber (ur.)
september 3, 2009