60 naslovov

Vse knjige

Naslovnica za Analiza predmetnika osnovne šole Analiza predmetnika osnovne šole
Ljubica Marjanovič Umek, Slavko Gaber, Jana Kalin, Janez Krek, Zdenko Medveš, Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc
januar 1, 2012
Naslovnica za Arhitekturno oblikovanje v šoli Arhitekturno oblikovanje v šoli
Bea Tomšič Amon
december 1, 2021
Naslovnica za Bralna pismenost kot izziv in odgovornost Bralna pismenost kot izziv in odgovornost
Tatjana Devjak (ur.), Igor Saksida (ur.)
september 1, 2016
Naslovnica za Bralno razumevanje na preizkušnji Bralno razumevanje na preizkušnji
Tomaž Petek (ur.)
november 4, 2022
Naslovnica za Brez spopada: kultur, spolov, generacij Brez spopada: kultur, spolov, generacij
Veronika Tašner
september 1, 2009
Naslovnica za Competency Profile for Teaching and Learning Research Integrity Competency Profile for Teaching and Learning Research Integrity
Jurij Selan, Mira Metljak, Sanja Berčnik, Mateja Dagarin Fojkar
junij 10, 2021
Naslovnica za Contemporary Topics in Education IV: Part I Contemporary Topics in Education IV: Part I
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
maj 5, 2020
Naslovnica za Delovanje svetovalne službe Delovanje svetovalne službe
Janez Vogrinc, Janez Krek
maj 7, 2012
Naslovnica za Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation
Milena Valenčič Zuljan (ur.), Janez Vogrinc (ur.)
september 1, 2010
Naslovnica za Izzivi priprave tez magistrskega dela Izzivi priprave tez magistrskega dela
Mija Marija Klemenčič Rozman (ur.)
oktober 12, 2021
Naslovnica za Jeziki štejejo: priročnik dobre prakse Jeziki štejejo: priročnik dobre prakse
Lucija Čok (ur.)
marec 17, 2021
Naslovnica za Kako je nastala risanka v vrtcu Globoko: participacija otrok v vrtcu Kako je nastala risanka v vrtcu Globoko: participacija otrok v vrtcu
Marcela Batistič Zorec, Mateja Kalin, Sergeja Kržan, Katarina Sedeljšak
maj 5, 2012
Naslovnica za Kakovost in ocenjevanje znanja Kakovost in ocenjevanje znanja
Tatjana Devjak (ur.), Igor Saksida (ur.)
junij 1, 2017
Naslovnica za Kakovost učbenikov v Sloveniji: izzivi in priložnosti Kakovost učbenikov v Sloveniji: izzivi in priložnosti
Gregor Torkar (ur.), Gašper Cankar (ur.)
november 22, 2022
Naslovnica za Komu je na poti kakovostno javno šolstvo? Komu je na poti kakovostno javno šolstvo?
Marjan Šimenc (ur.), Veronika Tašner (ur.)
september 1, 2016
Naslovnica za Koncept in analiza matematične in naravoslovne pismenosti v slovenskih šolah in vrtcih Koncept in analiza matematične in naravoslovne pismenosti v slovenskih šolah in vrtcih
Tatjana Hodnik (ur.), Sanela Hudovernik (ur.), Alenka Lipovec (ur.), Miha Slapničar (ur.)
november 10, 2022
Naslovnica za Krožno gospodarstvo in tekstilije: Priročnik za učitelje Krožno gospodarstvo in tekstilije: Priročnik za učitelje
Stojan Kostanjevec, Martina Erjavšek, Alenka Pavko Čuden, Lucija Marovt, Tina Mavrič, Marija Bergant, Laura Cimperman, Doroteja Demšar, Nina Kranjec, Patricija Omers, Nika Štrukelj, Klavdija Šušterič, Rebeka Troha, Neža Vizjak, Meri Zupančič Plot
marec 8, 2024
Naslovnica za Misliti socialne inovacije Misliti socialne inovacije
Slavko Gaber (ur.), Veronika Tašner (ur.)
januar 28, 2019
Naslovnica za Nadarjeni učenci v slovenski šoli Nadarjeni učenci v slovenski šoli
Mojca Juriševič
maj 7, 2012
Naslovnica za Najbolj srečen kot učitelj: bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe Najbolj srečen kot učitelj: bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe
Mojca Peček Čuk (ur.), Irena Lesar (ur.)
september 25, 2020
Naslovnica za Naravoslovje v Reggio projektih Naravoslovje v Reggio projektih
Dušan Krnel (ur.), Ana Gostinčar Blagotinšek (ur.), Stojan Kostanjevec (ur.)
maj 11, 2012
Naslovnica za Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti
Tatjana Devjak (ur.), Marcela Batistič Zorec (ur.), Janez Vogrinc (ur.), Darija Skubic (ur.), Sanja Berčnik (ur.)
september 1, 2010
Naslovnica za Samooskrbna okolja za trajnostno prihodnost: Priročnik za trajnostni način življenja Samooskrbna okolja za trajnostno prihodnost: Priročnik za trajnostni način življenja
Matej Vošnjak, Tia Kralj, Nina Stropnik, Petra Pantar, Luka Močilnikar, Vid Zabukovec
december 8, 2023
Naslovnica za Sodobne teme na področju edukacije I Sodobne teme na področju edukacije I
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
september 3, 2012
Naslovnica za Sodobne teme na področju edukacije II Sodobne teme na področju edukacije II
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
september 3, 2014
Naslovnica za Sodobne teme na področju edukacije III Sodobne teme na področju edukacije III
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
september 3, 2015
Naslovnica za Sodobni izzivi v izobraževanju Sodobni izzivi v izobraževanju
Tatjana Devjak (ur.), Lidija Vujičić (ur.), Petra Pejić Papak (ur.)
april 24, 2023
Naslovnica za Sto jezikov na čutni poti – ideje za prakso Sto jezikov na čutni poti – ideje za prakso
Jera Zajec (ur.), Darija Skubic (ur.)
maj 5, 2012
Naslovnica za Sto jezikov otrok Sto jezikov otrok
Tatjana Devjak (ur.), Sanja Berčnik (ur.)
maj 5, 2012
1-50 od 60