Čefurji so bili rojeni tu: življenje mladih priseljencev druge generacije v Ljubljani

Avtorji

Bojan Dekleva (ur.)
Špela Razpotnik (ur.)

O knjigi

Knjiga predstavlja del ugotovitev raziskovalne naloge, ki je potekala v letih 2000 in 2001. Pobuda za raziskovanje je prišla iz Kriminološkega inštituta v Hannovru, ki je organiziral obsežnejšo primerjalno raziskavo o nasilju in priseljencih v državah Nemčije, Turčije, Poljske, Rusije, Slovenije in drugih. V knjigi so poglavja na temo slovenskega konteksta migracij, manjšin in vprašanja moči, kriminološkega pogleda na migracije in narodnostne manjšine, nasilja in koncepta moškosti, raziskovanje povezav med migracijami in odklonskostjo v Sloveniji idr.

Število strani: 273

Naslovnica za Čefurji so bili rojeni tu: življenje mladih priseljencev druge generacije v Ljubljani
Izdano
januar 1, 2002

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Kupi e-knjigo - BIBLOS

Kupi e-knjigo - BIBLOS
ISBN-13 (15)
978-961-253-148-5