Mišljenje in govor

Avtorji

Lev S. Vigotski

O knjigi

Iz vsebine:

Učenje govora in šolsko poučevanje se v veliki meri opirata prav na posnemanje, saj se v šoli otrok ne uči nečesa, kar že zna, temveč se uči nekaj, česar sicer še ne zna, vendar mu je v sodelovanju z učiteljem in pod učiteljevim vodstvom že dostopno. Glavno v tem odnosu je dejstvo, da se otrok uči nekaj novega, zato je območje bližnjega razvoja, ki določa področje otroku dostopnih prehodov, za poučevanje in otrokov razvoj tako odločilnega pomena.

Število strani: 434

Naslovnica za Mišljenje in govor
Izdano
marec 23, 2010

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Kupi e-knjigo - BIBLOS

Kupi e-knjigo - BIBLOS
ISBN-13 (15)
978-961-253-054-9