Teoretični model kartografskega opismenjevanja v prvem triletju osnovne šole

Avtorji

Maja Umek

O knjigi

Knjiga je namenjena študentom razrednega pouka in učiteljem, ki učence razredne stopnje uvajajo v delo z zemljevidi. Pomagala bo »omehčati« sedanji prezahtevni začetek pouka kartografije v tretjem razredu osemletke, učitelji in avtorji učnih gradiv za spoznavanje okolja v prvem triletju devetletne osnovne šole pa bodo v njej poleg teoretičnih našli cilje, učne korake in učne metode, prilagojene učencem posameznih razredov.

Število strani: 85

Naslovnica za Teoretični model kartografskega opismenjevanja v prvem triletju osnovne šole
Izdano
januar 1, 2001
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Ni na zalogi - izposoja COBISS

Ni na zalogi - izposoja COBISS
ISBN-10 (02)
86-7735-050-0