Neformalno izobraževanje odraslih: nova možnost ali zgolj nova obveznost

Avtorji

Janko Muršak (ur.)
Tadej Vidmar (ur.)

O knjigi

Predstavljena je analiza sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij in nekaterih evropskih dokumentov s področja izobraževanja. Analiza predlaganih rešitev omogoča celosten in kritičen pogled na obravnavano tematiko in pripomore k iskanju boljših in zlasti bolj celostnih rešitev.

Število strani: 235

Naslovnica za Neformalno izobraževanje odraslih: nova možnost ali zgolj nova obveznost
Izdano
januar 1, 2006

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 7,00 EUR

Spletna prodaja 7,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-86-7735-100-7