Med opisom in številko: rezultati evalvacije zaključnih opisnih ocen in analiza mnenj učiteljev in staršev o ocenjevanju znanja

Avtorji

Janez Krek; Mojca Kovač Šebart; Boris Kožuh; Janez Vogrinc; Mateja Peršak; Bojan Volf

O knjigi

Knjiga obravnava opisno ocenjevanje znanja, ki je bilo v devetletno osnovno šolo uvedeno v letih od 1999 do 2004. Povzema razloge za uvedbo in zasnovo opisnega ocenjevanja in predstavlja rezultate dveh raziskav, ki sta bili izvedeni v letih od 2001 do 2005. V prvi so na podlagi štirinajstih kriterijev  analizirane opisne ocene znanja v spričevalih prvega in drugega razredna devetletne osnovne šole. Analiza je dopolnjena s predstavitvijo rezultatov druge raziskave, v kateri so zbrana mnenja in stališča učiteljstva in staršev o opisnem in številčnem ocenjevanju znanja.

Število strani: 250

Naslovnica za Med opisom in številko: rezultati evalvacije zaključnih opisnih ocen in analiza mnenj učiteljev in staršev o ocenjevanju znanja
Izdano
januar 1, 2005

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 7,00 EUR

Spletna prodaja 7,00 EUR
ISBN-10 (02)
86-7735-073-X