Uporaba drog v družbi tveganj: vpliv varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja

Avtorji

Matej Sande

O knjigi

Tema knjige se tesno navezuje na povezavo mladosti, tveganja in uporabe drog. Teoretični del sestavljajo štiri poglavja. Prvo se nanaša na spremembe v prehodih mladih in individualizacijo. Drugo poglavje opredeljuje rekreativno uporabo drog. V tretjem poglavju so našteti varovalni dejavniki in dejavniki tveganja. Pregled raziskav s področja, ki ga obravnava knjiga, najdemo v četrtem poglavju. V zadnjem poglavju najdemo analizo podatkov raziskave uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog, ki je bila financirana s strani Urada za preprečevanje zasvojenosti – MOL.

Število strani: 148

Naslovnica za Uporaba drog v družbi tveganj: vpliv varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja
Izdano
januar 1, 2004

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 6,00 EUR

Spletna prodaja 6,00 EUR
ISBN-10 (02)
86-7735-075-6