Vzgojna zasnova javne šole

Avtorji

Mojca Kovač Šebart
Janez Krek

O knjigi

Knjiga obravnava temeljna in splošna vprašanja vzgoje in vrednot, ki se odpirajo v vseh javnih šolah. Odgovarja na mnoga vprašanja, ki so bila predmet polemik v zadnjih dveh in več desetletjih. Knjiga je namenjena predvsem učiteljem/icam, profesorjem/icam, ravnateljem/icam in drugim strokovnim delavcem/kam tako v osnovnih kot v srednjih javnih šolah.

 

Očitno se je torej potrebno spoprijeti z nekaterimi za področje vzgoje v javni šoli ključnimi vprašanji, med katerimi so denimo, ali naj bi se javna šola v vzgoji preprosto prilagajala vrednotam staršev, ali je to dopustno, ali je sploh mogoče? V nadaljevanju (…) so argumentirane teze: da je za javne šole skupni, formalni vrednotni okvir določen že z Ustavo in mednarodnimi akti, ki jih je podpisala Slovenija; v določenih točkah, ko gre za raven partikularnega in identitete, prav ta okvir daje osnove za odgovore tudi na ta vprašanja; v javni šoli v načelih in ravnanjih ni mogoče preprosto privoliti v večinska mnenja staršev, saj so tudi ta lahko izključujoča in v nasprotju s skupnim okvirom vrednot in norm; o okviru vrednot in norm pa govorimo zato, ker gre za njihovo celoto in medsebojno povezanost – torej za okvir, ne za seznam posamičnih vrednot/norm.

Število strani: 234

Naslovnica za Vzgojna zasnova javne šole
Izdano
januar 1, 2009

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Ni na zalogi - izposoja COBISS

Ni na zalogi - izposoja COBISS
ISBN-13 (15)
978-961-253-040-2