Jeziki štejejo: priročnik dobre prakse

Avtorji

Lucija Čok (ur.)

O knjigi

Priročnik v prvem delu vsebuje primere dobrih praks raznojezičnih dejavnosti, ki smo jih razvili v okviru projekta JeŠT. Dejavnosti so razdeljene na več stopenj in vsebinskih področij, vključujejo pa jezike z različnim statusom v izobraževanju in v družbi. Poleg tujih jeziki (TJ) v predmetniku, so to še jeziki, ki imajo status drugega jezika (J2) tako v predmetniku kot v okolju ali sosedski jeziki (SJ). Med tujimi jeziki so predvsem evropski jeziki, ena od dejavnosti pa vključuje tudi japonščino.

Glavni cilj projekta je bil ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v slovenskem šolskem prostoru. Na podlagi podatkov ciljnih analiz in ugotovljenih spremenljivk so nastale smernice, ki bodo pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno okolje.

 

Število strani: 88

Izsledki in izdelki v raziskavi EU ESS »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, vsebinsko področje (sklop) 1.3. JEZIKI ŠTEJEJO. Koordinator projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje,znanost in šport Republike Slovenije.

Naslovnica za Jeziki štejejo: priročnik dobre prakse
Izdano
marec 17, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-7058-52-9 (pdf)