Naravne spojine v živih sistemih: teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje

Avtorji

Miha Slapničar
Bojana Boh Podgornik

O knjigi

Univerzitetni učbenik Naravne spojine v živih sistemih – teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje je namenjen študentkam in študentom tretjega in četrtega letnika smeri kemija z vezavo pri predmetu naravne spojine v živih sistemih. Gradivo je uporabno tudi za vse osnovnošolske in srednješolske učitelje kemije, ki v pouk kemije vključujejo učne vsebine kemije naravnih spojin. V učbeniku so poleg temeljnih teoretičnih osnov podane tudi laboratorijske vaje, ki teoretična izhodišča eksperimentalno dopolnjujejo. Učbenik obsega pet temeljnih poglavij kemije naravnih spojin: 1) barvila in barvanje; 2) lipidi; 3) eterična olja; 4) ogljikovi hidrati; 5) alkaloidi. V sklopu vsake laboratorijske vaje so zbrani poskusi, ki jih lahko učitelji kemije uporabijo pri svojem poučevanju. Zbrani poskusi so primerni za samostojno eksperimentalno delo učencev oziroma dijakov PA tudi za demonstracijsko izvedbo učitelja.

Število strani: 192

Naslovnica za Naravne spojine v živih sistemih: teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje
Izdano
februar 5, 2021
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 15,00EUR

Spletna prodaja 15,00EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-272-7