Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli

Avtorji

Iztok Devetak (ur.)
Mira Metljak (ur.)

O knjigi

Iz predgovora

Znanstvena monografija podaja oris poteka in izsledkov projekta PROFILES, ki ga je v letih 2010–2014 finančno podprla Evropska komisija. Projekt je bil namenjen spodbujanju zanimanja učencev za naravoslovje v osnovni in srednji šoli, saj Evropska komisija ugotavlja, da je zanimanje mladih za naravoslovje nezadovoljivo in da je raven naravoslovne pismenosti nizka. V dokumentu Science Education NOW: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe strokovnjaki Evropske komisije ugotavljajo, da v povprečju učenci, dijaki pa tudi študentje nimajo radi naravoslovja, kot se poučuje v evropskih šolah. Šolsko naravoslovje je prikazano kot abstraktna stvar, poudarja naravoslovne ideje, razvite v 19. stol., hkrati pa nima zadostne osnove v eksperimentalnem delu. Poudarja se, da obstajajo jasne povezave med mnenjem učencev o naravoslovju in načini poučevanja naravoslovja v šolah. Naravoslovno poučevanje ni inovativno, ni relevantno za učence in zato ni zanimivo, ker ne vidijo njegove uporabnosti; pogosto se jim zdi dolgočasno. Prav zaradi teh ugotovitev so snovalci programa projekta PROFILES želeli, da bi se učitelji usposobili za inovativne pristope poučevanja naravoslovja, s tem da bi naredili naravoslovje za učence relevantno in tako spodbujali njihovo zanimanje za učenje. V projekt PROFILES je bila povabljena tudi Slovenija in ta monografija prikazuje štiriletno delo v projektu.

Število strani: 106

 

Publikacija je bila financirana in izdana v okviru projekta PROFILES – 7. evropskega okvirnega programa v sklopu Znanost v družbi.

Naslovnica za Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli
Izdano
september 1, 2014

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-165-2