Mladinski klasiki: izbor člankov in razprav

Avtorji

Milena Mileva Blažić

O knjigi

Iz recenzij

Monografija je zaradi obsežnosti gradiva in novosti v spoznanjih dobrodošel vir za raziskovalke, raziskovalce in za študentke, študente, ki kot študijsko gradivo zdaj uporabljajo mnoge od teh razprav, ki jih zamudno iščejo razpršene po številnih publikacijah.

Avtorica je v znanstveno monografijo Mladinski klasiki večinoma izbrala članke in razprave, ki so že bili objavljeni, vendar so predelani za namen celovite publikacije. Tako je na nov način obravnavala klasike (France Prešeren, Fran Levstik, Josipi-na Turnograjska, Ivan Tavčar, Dragotin Kette) kakor tudi mladinske sodobne klasike (Ciril Kosmac, Prežihov Voranc, Zlata Pirnat Cognard, Kristina Brenk, Kajetan Kovic, Tone Pavček, Niko Grafenauer, Milan Jesih, Svetlana Makarovič, Evald Flisar, Boris A. Novak) in druge sodobne avtorje (Andrej Rozman Roza, Anja Štefan). Razčlenjene so tudi značilnosti sodobne slovenske mladinske književnosti s stališča jezika (neologizmi), trendov (slikan-ice, splet) in slovenske jezikovne kulture (SSKJ 2).

Število strani: 332

Naslovnica za Mladinski klasiki: izbor člankov in razprav
Izdano
januar 1, 2016
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 17,00 EUR

Spletna prodaja 17,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-197-3