Supervizija: proces razvoja in učenja v poklicu

Avtorji

Alenka Kobolt
Sonja Žorga

O knjigi

Povezanost razvoja in učenja v superviziji, upoštevanje celostnosti človeka in hkrati konteksta, v katerem poklicno deluje, je glavni okvir, v katerega sta avtorici umestili odgovore na najpogostejša vprašanja, ki se nanašajo na supervizijo. Tako spoznamo, kaj je supervizija, kako se je razvijala v preteklosti in kakšno je njeno današnje stanje, kakšna so njena teoretična izhodišča (od psihoanalitičnih, sistemsko- teoretičnih do skupinsko dinamičnih), kakšna je vloga supervizije pri poklicnem in osebnostnem razvoju ter kateri so cilji in funkcije supervizije. Izvemo tudi, kako izvajati supervizijo, kdo je supervizor, katere so faze supervizije ipd. Marsikdo, ki že pozna osnove supervizije, bo dobil odgovore tudi na bolj specifična vprašanja, ki so povezana z delovnimi oblikami supervizijskega procesa (individualna in skupinska supervizija, supervizija tima in intervizija) in modeli v superviziji (modeli v edukaciji terapevtov, sistemsko-komunikacijski model, razvojno-edukativni model supervizije ipd.), ki predstavljajo dragocen prispevek k razumevanju supervizije in njene vloge v različnih razmerah in delovnih okoljih.

Število strani: 298

Naslovnica za Supervizija: proces razvoja in učenja v poklicu
Izdano
marec 8, 2006

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 10,00 EUR

Spletna prodaja 10,00 EUR
ISBN-13 (15)
86-77-35-032-2
Date of first publication (11)
1999