0,00 € , 0 izd.

Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav

17,00 €
054

Milena Mileva Blažić
Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav

Monografija Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav je nastala v času poučevanja predmetov splošna književnost, mladinska književnost, didaktika književnosti ter ustvarjalno pisanje v letih 1990–2010, posebej 2000–2010, na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V pričujoči monografiji so zbrani že objavljeni članki z znanstvenih srečanj (kongresi Slavističnega društva Slovenije, Obdobja, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture idr.). Monografija je vsebinsko strukturirana iz sedmih poglavij, od teoretičnih premislekov, primerov iz zgodovine, žanrskih posebnosti, vpogledov v sodobnost do didaktičnih smernic.
Avtor/ica Milena Mileva Blažić
Leto izdaje 2011
Število strani 321
ISBN 978-961-253-059-4

Najnovejši izdelki