Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav

Avtorji

Milena Mileva Blažić

O knjigi

Monografija Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav je nastala v času poučevanja predmetov splošna književnost, mladinska književnost, didaktika književnosti ter ustvarjalno pisanje v letih 1990–2010, posebej 2000–2010, na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V pričujoči monografiji so zbrani že objavljeni članki z znanstvenih srečanj (kongresi Slavističnega društva Slovenije, Obdobja, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture idr.). Monografija je vsebinsko strukturirana iz sedmih poglavij, od teoretičnih premislekov, primerov iz zgodovine, žanrskih posebnosti, vpogledov v sodobnost do didaktičnih smernic.

Število strani: 321

Naslovnica za Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav
Izdano
december 11, 2014
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 17,00 EUR

Spletna prodaja 17,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-059-4
Date of first publication (11)
2011