0,00 € , 0 izd.

Reklamacije in vračila

Reklamacija

Uporabljeni izraz potrošnik v teh splošnih pogojih se nanaša le na fizično osebo. Kupec oz. potrošnik, ki je pravna oseba, nima pravic, ki potrošniku pripadajo po določbah Zakona o varstvu potrošnikov.

Svetujemo, da izdelek takoj ob prejemu pregledate.

Reklamacije upoštevamo s predloženim računom ali drugim dokazilom o nakupu. Kupec lahko izdelek reklamira, če izdelek nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke ali pa izdelek kakor koli odstopa od kupčevega naročila. Če obstoj napake na izdelku ni sporen, mora UL PEF čim prej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči na e-naslov zalozba@pef.uni-lj.si, o čemer mu  mora prodajalec izdati potrdilo, ali ga pošlje na naslov prodajalca Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Prodajalec odgovarja za skrite napake izdelka, ne odgovarja pa za nastalo škodo, zaradi nepravilne uporabe s strani kupca (potrošnika). Prodajalec odgovarja za skrite napake izdelka, ne odgovarja pa za nastalo škodo, zaradi nepravilne uporabe. Prodajalec tudi ne odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Kupec lahko izdelek v reklamacijo vrne osebno ali po pošti. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačan znesek. 

V primeru neupravičene reklamacije kupcu vrnemo izdelek. Neupravičene reklamacije ne ustavijo obveznosti kupca do plačila terjatev.
V primeru, da je prišlo do poškodbe paketa med samo dostavo, naj kupec poškodbo takoj reklamira pri Pošti Slovenije in o reklamaciji obvestiti prodajalca na naslov zalozba@pef.uni-lj.si. 

Pravica do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga
Kupec lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razloga v skladu z določbami prvega odstavka 43.b člena Zakona o varstvu potrošnikov – 4. točka, 5. točka; v primeru morebitne izjeme od te pravice (peti odstavek 43.č člena  Zakona o varstvu potrošnikov) pa po 8. točki. Obrazec za odstop kupca od pogodbe brez navedbe razloga je v prilogi teh splošnih pogojev.
 

Pravica do odstopa od pogodbe – preklic naročila

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima potrošnik pravico, da v 14-ih dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti. Rok začne teči naslednji dan po datumu prevzema blaga.

Izdelek je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. 

V primeru odstopa od pogodbe UL PEF nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. UL PEF vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen  če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

V primeru vračila vas prosimo, da nas o tem predhodno pisno obvestite. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: zalozba@pef.uni-lj.si.

Obrazec za vračilo blaga je na voljo v PDF obliki tu. Izpolnjen obrazec za vračilo izdelka skupaj z izdelkom pošljite na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, ZA: Založbo UL PEF. Kupnino vam bomo povrnili najkasneje v 14 dneh na vaš bančni račun, ki ga zato v svojem zahtevku tudi navedete. Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov pokličite na telefonsko številko 01/5892-344.

Vrnitev prejetega izdelka podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Potrošnik izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila izdelkov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor).

Ne sprejemamo paketov z odkupnino.

 

Varnost

Spletna trgovina UL PEF uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Spletna trgovina UL PEF uporablja SSL certifikat in HTTPS internetni protokol in s tem zagotavlja ustrezno tehnološko zaščito osebnih podatkov in plačil.

 

Mnenja, pohvale in pritožbe

Mnenje, oceno, priporočilo, pohvalo ali pritožbo lahko pošljete na zalozba@pef.uni-lj.si.

Vsako mnenje, ocena, priporočilo, pohvala ali pritožba bo posebej obravnavana in ustrezno rešena v čim krajšem času.

UL PEF ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu UL PEF, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah, ob upoštevanju določb zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. 

 

Reševanje sporov

Vse morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne trgovine UL PEF med kupcem in UL PEF, bosta stranki poizkušali reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi UL PEF ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Spletna trgovina UL PEF, ki kot ponudnik knjig omogoča spletno trgovino na območju RS, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.