0,00 € , 0 izd.

Uspešnost in pravičnost v šoli

7,00 €
012

Urednici: Mojca Peček in Cveta Razdevšek-Pučko
Uspešnost in pravičnost v šoli

Izhodišče knjige je, da je potrebno predpostavko, na kateri temeljijo šolski sistemi sodobnih družb, in sicer da je pravičnost družbeno bolj zaželela od nepravičnosti, enakost in enakopravnost pa bolj kot neenakost in diskriminacija, posebej proučiti in razdelati. Tako avtorice in avtor ugotavljajo, kako šola kot družbena institucija socialnih neenakosti ne more odpraviti, in sicer kljub temu, da lahko ima emancipatorične učinke. Šola lahko prispeva k šolski uspešnosti otrok, katerim družbeno poreklo ne daje dovolj vzpodbud za njihov uspeh, realizacija te možnosti pa je odvisna od dobrih in motiviranih učiteljic in učiteljev, ki verjamejo tako v moč znanja in razuma kot tudi v učljivost in vzgojljivost svojih učenk in učencev.
Avtor/ica Urednici: Mojca Peček in Cveta Razdevšek-Pučko
Leto izdaje 2003
Število strani 169
ISBN 86-7735-069-1

Najnovejši izdelki