0,00 € , 0 izd.

Zbirka nalog iz elementarne geometrije

11,00 €
074

Eva Horvat
Zbirka nalog iz elementarne geometrije

Pred vami je zbirka rešenih nalog iz elementarne geometrije. Zbirka je nastala ob večletnem vodenju vaj iz elementarne geometrije na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Snov obsega poglavje o zgradbi aksiomatskega sistema z obravnavo incidenčne geometrije kot preprostega primera, ob katerem se študentje navadijo razmišljati v okviru logičnega izpeljevanja trditev iz privzetih aksiomov. V drugem poglavju nato aksiomatsko zgradimo nevtralno geometrijo ravnine. V tretjem poglavju z dodatkom evklidskega aksioma o vzporednici vpeljemo evklidsko geometrijo. V četrtem poglavju obravnavamo ploščino v nevtralni in evklidski geometriji. Peto poglavje opiše osnove elementarnih konstrukcij z ravnilom in s šestilom, v šestem poglavju pa obravnavamo še transformacije v evklidski geometriji. V vsakem poglavju so navedene definicije in trditve, ki jih pri reševanju nalog potrebujemo.
Avtor/ica Eva Horvat
Leto izdaje 2018
Število strani 115
ISBN 978-961-253-229-1

Najnovejši izdelki