0,00 € , 0 izd.

Začetno naravoslovje - biologija: navodila za vaje s teoretičnim dodatkom

10,00 €
096

Barbara Bajd, Gregor Torkar, Marjanca Kos, Luka Praprotnik, Tanja Gnidovec
Začetno naravoslovje - biologija: navodila za vaje s teoretičnim dodatkom

Učbenik z naslovom Začetno naravoslovje – biologija je primarno namenjen študentom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki so vpisani v prvostopenjski študijski program Predšolska vzgoja, kot podpora pri izvedbi vaj pri predmetu Začetno naravoslovje – biologija. Vaje obravnavajo in vsebinsko dopolnjujejo učne vsebine s predavanj. V skrbno izbranih poglavjih so obravnavane biološke dejavnosti in vsebine, ki so posebej primerne za delo s predšolskimi otroki.

IZ RECENZIJ
»Zasnovane učne enote so v skladu z učnim načrtom predmeta, vsebinsko primerne in z didaktičnega vidika ustrezno strukturirane. Besedilo, ki teče logično in se smiselno nadgrajuje, korakoma razvija vsakokratno temo in ni preobremenjeno s podrobnostmi, zato ocenjujem, da mu študenti lahko sledijo in jim resnično omogoča učinkovito usvajanje znanja.«
IZR. PROF. DR. JELKA STRGAR

»Dejavnosti so premišljeno izbrane tako, da vodijo študente k spoznavanju in utrjevanju bioloških vsebin in razvijanju pozitivnega odnosa do narave, hkrati pa nudijo dovolj priložnosti za kreativno delo v vrtcu.«
»Od naravoslovnih postopkov, ki jih izpostavljajo avtorji v predgovoru, sta v ospredju opazovanje in razvrščanje, kar tudi ustreza ravni usvajanja naravoslovnih postopkov pri otrocih v vrtcu. Precejšen poudarek je na razvrščanju, ki se uporablja pri določanju organizmov ali njihovih delov z določevalnimi ključi in se dobro navezuje tudi na dodatek o sistematiki živih organizmov.«
IZR. PROF. DR. DUŠAN KRNEL
Avtor/ica Barbara Bajd, Gregor Torkar, Marjanca Kos, Luka Praprotnik in Tanja Gnidovec
Leto izdaje 2020
Število strani 100
ISBN 978-961-253-267-3

Najnovejši izdelki