0,00 € , 0 izd.

Učiteljevo in učenčevo razumevanje tekmovanja in sodelovanja: študija v Sloveniji, Madžarski in Angliji

6,20 €
033

Uredniki: Alistair Ross, Marta Fülöp in Marjanca Pergar Kuščer
Učiteljevo in učenčevo razumevanje tekmovanja in sodelovanja: študija v Sloveniji, Madžarski in Angliji

V knjigi proučujejo tekmovanje in sodelovanje v dejanskem učnem okolju z ozirom na različne perspektive vpletenih. Uporaba istih analitičnih orodjih v šolah v treh različnih družbah omogoča pomemben vpogled v pomen vloge različnih kulturnih praks pri načinu, kako učenci in učitelji vzpostavljajo in uporabljajo proces sodelovanja in tekmovanja pri poučevanju in učenju.
Knjiga je uporabna za tiste v učiteljskih, pedagoških in psiholoških poklicih ter za tiste, ki se ukvarjajo z edukacijskimi politikami.
Avtor/ica Uredniki: Alistair Ross, Marta Fülöp in Marjanca Pergar Kuščer
Leto izdaje 2006
Število strani 265
ISBN 978-86-7735-111-3

Najnovejši izdelki