0,00 € , 0 izd.

Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli

7,00 €
036

Uredniki: Janez Krek, Tatjana Hodnik Čadež, Janez Vogrinc, Barbara Sicherl Kafol, Tatjana Devjak in Vesna Štemberger
Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli

V okviru štirih projektov Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007, ki jih je izvajala Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani skupaj s partnerskimi institucijami ob finančni podpori Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport, smo izvajali tudi projekt Učitelj raziskovalec in medpredmetne povezave. Izhodiščna ideja projekta je bila, da zagotavljanje kakovosti poučevanja in delovanja sodobne šole zahteva od učiteljev usposobljenost za raziskovanje lastne pedagoške prakse, ob tem pa smo kot osnovni vsebinski okvir raziskav izbrali medpredmetno povezovanje, ker je uresničevanje medpredmetno povezanih učnih ciljev za šole in učitelje posebej težavno področje, saj zahteva povezovanje in usklajevanje dela učiteljev, skupno analiziranje in načrtovanje njihovega dela (denimo učnih priprav itd.), evalviranje izvajanja načrtovanega ter preko teh spoznanj iskanje poti in vsebin, ki vodijo k višji kakovosti pouka in delovanja vzgojno-izobraževalne institucije.

Eden od rezultatov projekta je tudi pričujoča monografija z naslovom Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli, v kateri so objavljeni znanstveni in strokovni prispevki učiteljev-raziskovalcev ter mentorjev, ki so sodelovali v projektu. To je seveda le sklepno dejanje projekta, v katerem so se vzgojitelji/ce in učitelji/ce usposabljali/e za akcijsko raziskovanje pedagoške prakse s kvantitativnim in/ali kvalitativnim raziskovalnim pristopom, in to ne le teoretično, marveč tudi praktično. Učitelji raziskovalci so namreč v posamičnih akcijskih raziskavah vzeli pod drobnogled konkretne vsebine in vprašanja iz lastne pedagoške prakse na področjih bodisi medpredmetnega povezovanja bodisi vzgojne zasnove v javni šoli.
Avtor/ica Uredniki: Janez Krek, Tatjana Hodnik Čadež, Janez Vogrinc, Barbara Sicherl Kafol, Tatjana Devjak in Vesna Štemberger
Leto izdaje 2007
Število strani 645
ISBN 978-961-253-023-5

Najnovejši izdelki