0,00 € , 0 izd.

Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami – Tera/GIB

16,00 €
102

Erna Žgur in Tjaša Filipčič (ur.)
Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami – Tera/GIB

Gibalne dejavnosti predstavljajo orodje za doseganje boljše kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Tega se zavedajo tudi avtorice publikacije Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami – Tera/GIB. V publikaciji najdemo različne prispevke, ki so strokovno, raziskovalno in praktično obarvani. Opredeljena je vloga gibalnih sposobnosti in pomen razumevanja gibalnega razvoja v zgodnji obravnavi otroka. Najpomembnejši del predstavlja predstavitev inovativno zasnovane dejavnosti Tera/GIB. S fotografijami izbranih položajev so predstavljene številne razvojne gibalne naloge. Avtorice so načine izbrane gibalne dejavnosti (gibalne vzorce) našle v posnemanju gibanja 12 živalih. Ustreznost terapevtske ter sprostitvene dejavnosti Tera/GIB je predstavljena tudi raziskovalno. Izsledki, predstavljeni v publikaciji nakazujejo, da je dejavnost primerna za razvoj ter vzdrževanje gibalnih sposobnosti, omogoča tudi dobro počutje in zadovoljstvo otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami. Publikaciji je priložena zloženka, opremljena z nazornimi fotografijami izbranih gibalnih vzorcev.
Avtor/ica Urednici: Erna Žgur in Tjaša Filipčič
Leto izdaje 2021
Število strani 150
ISBN 978-961-253-282-6

Najnovejši izdelki