0,00 € , 0 izd.

Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji

7,00 €
039

Nada Turnšek
Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji

Knjiga prinaša podroben pregled teoretskih konceptov in rezultatov raziskovanja, ki pojasnjujejo zveze med stališči in subjektivnimi teorijami vzgojiteljic in vzgojiteljev na eni strani ter značilnostmi sodobnih vrtcev na drugi. Knjiga je uporabno gradivo za vse, ki raziskujejo vlogo stališč in subjektivnih teorij v vzgojnih praksah. Morda bo dobrodošla tudi za kolegice in kolege, ki se ukvarjajo z vprašanjem, kako koncipirati izobraževanje vzgojiteljic in vzgojiteljev, da to ne bo zgolj »izobraževanje za tehnologijo in organizacijo vzgoje«, pač pa za reflektirano pedagoško delo. To terja razmislek o lastnih prepričanjih, vedenjih, kompetencah ter sposobnost odgovoriti na vprašanja identitete in poslanstva. Pomembna sestavina refleksije je tudi sposobnost prepoznavanja lastne 'vpetosti' v institucionalne danosti vrtca, zahteve in pričakovanja sodelavcev in staršev ter kritično prevrednotenje družbenih ideologij, v kontekstu katerih se oblikujejo naša pojmovanja otroštva in vzgoje.
Avtor/ica Nada Turnšek
Leto izdaje 2008
Število strani 212
ISBN 978-961-253-010-5

Najnovejši izdelki