0,00 € , 0 izd.

Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji

5,00 €
081

Erna Žgur in Ana Ferlinc
Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji

Publikacija, poimenovana z delovnim naslovom Vodič s koristnimi napotki za boljše specialno-pedagoško delo z različno populacijo oseb s posebnimi potrebami, je nastala kot rezultat praktičnega razmišljanja profesorice ter študentke o učinkovitejšem pristopu specialno-pedagoške obravnave. Predstavljene vsebine s področja terapevtske dejavnosti so del aktivnosti, ki jih običajno izvajajo nevrofizioterapevti, delovni terapevti, logopedi... Avtorici te terapevtske vsebine z jasno opisanimi postopki, razlagami in nazornimi skicami položajev, na teoretično obrazložen in razumljiv način, predstavljava tudi drugim strokovnim delavcem. Izvajanje Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (zlasti spodbuditi otrokov razvoj in njegovo socialno vključenost v predšolskem obdobju, okrepiti zmogljivost družine) je tudi naloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Znotraj celovite obravnave otrok se bo znašel v položaju nujnega in pričakovanega zagotavljanja optimalnega rokovanja, igranja, hranjenja, oblačenja, učenja ter tudi poučevanja. Avtorici želiva izpostaviti ter po-deliti praktične nasvete in napotke, ki se nanašajo na vsakodnevno ravnanje, pristopanje … do oseb s posebnimi potrebami ter rizičnimi dejavniki.
Avtor/ica Erna Žgur in Ana Ferlinc
Leto izdaje 2019
Število strani 60
ISBN 978-961-253-239-0

Najnovejši izdelki