0,00 € , 0 izd.

Šola za vse? Ideja inkluzije v šolskih sistemih

7,00 €
042

Irena Lesar
Šola za vse? Ideja inkluzije v šolskih sistemih

Avtorica v uvodnem razmišljanju izpostavi ključen problem proučevanja zasnove in izvedbe inkluzivnih šolskih praks, ki je v tem, da se z osnovnim sporočilom načela inkluzivnosti danes strinjamo praktično vsi akterji šolske politike in prakse, a ga v nekaterih dimenzijah razumemo izrazito problematično, predvsem pa ga ključni akterji kreiranja šolske realnosti ne povežejo z naborom temeljnih o osebnih vrednot in prepričanj. Ker ideja inkluzivnosti po avtoričinih besedah »preči individualno in družbeno zavezanost tej vrednoti in pripravljenost delovanja v smeri vsakdanjega udejanjanja«, se prepričljiva analiza inkluzivnih praks ne sme ustaviti zgolj pri analizi formalnih elementov šolske politike (šolska zakonodaja), ampak mora zajeti tudi kritično obravnavo predstav šolskih politikov, učiteljev in specialnih pedagogov, kakor tudi širšo raven kulture in politike v posameznih družbenih okoljih.
Avtor/ica Irena Lesar
Leto izdaje 2009
Število strani 280
ISBN 978-961-253-044-0

Najnovejši izdelki