0,00 € , 0 izd.

Snovi v okolju: teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje

20,00 €
109

Miha Slapničar, Iztok Devetak in Katarina S. Wissiak Grm
Snovi v okolju: teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje

Univerzitetni učbenik Snovi v okolju – teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje je namenjen študentkam in študentom doizobraževanja iz naravoslovja, kemijski del.
Gradivo je s stališča zapisa ključnih teoretičnih izhodišč ter nabora številnih eksperimentov uporabno tudi za vse osnovnošolske in srednješolske učitelje kemije. Teoretična izhodišča poleg zapisane teorije vsebujejo tudi številne preglednice, v katerih so zbrani podatki in primeri izračunov, kar je lahko tehnikom oziroma laborantom v pomoč pri osvežitvi znanja priprave različnih reagentov in vodnih raztopin. Z gradivom si lahko pri poučevanju izbranih kemijskih vsebin pomagajo tudi učitelji drugih naravoslovnih predmetov.
V učbeniku so poleg temeljnih teoretičnih osnov podane tudi laboratorijske vaje, ki teoretična izhodišča eksperimentalno dopolnjujejo. Učbenik obsega pet temeljnih poglavij, ki si vsebinsko sledijo v naslednjem zaporedju: 1) izolacija in dokaz naravnih spojin; 2) snovne in energijske spremembe; 3) osnove toksikologije; 4) kemija tal; 5) kemija vode in 6) reakcije redukcije in oksidacije. V sklopu vsake laboratorijske vaje so zbrani poskusi, ki jih lahko učitelji kemije uporabijo pri svojem poučevanju. Zbrani poskusi so primerni za samostojno eksperimentalno delo učencev oziroma dijakov pa tudi za demonstracijsko izvedbo učitelja.
Avtor/ica Miha Slapničar, Iztok Devetak, Katarina S. Wissiak Grm
Leto izdaje 2023
Število strani 184
ISBN 978-961-253-307-6

Najnovejši izdelki