0,00 € , 0 izd.

Sami po moč: skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči

11,00 €
064

Mija Marija Klemenčič Rozman
Sami po moč: skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči

Avtorica v knjigi odgovarja na vprašanja, kot so: kako je potekal razvoj skupin za samopomoč in podpornih skupin po svetu in pri nas, kateri procesi prispevajo k razvoju različnih pojavnih oblik teh skupin in kakšne so slednje, kakšen je pomen udeleženosti za njihove člane, izpostavlja kritične vidike delovanja in raziskovanja teh skupin ter jih primerjalno postavlja ob bok nekaterim drugim vrstam pomoči, ki se omenjajo v širšem kontekstu skupin za samopomoč in podpornih skupin. V drugem delu knjige so predstavljeni izsledki o delovanju teh skupin ter koristi, ki jih te skupine prinašajo svojim članom na osnovi presečne študije, izvedene med letoma 2009 in 2011, in tej predhodne pilotske študije, ki poudarja terminološke razlike med skupinami. Slednje vsaj nakazujejo konceptualne ali ideološke, mnogokrat pa celo določajo organizacijske in izvedbene razlike med skupinami. Knjiga lahko služi kot smerokaz študentkam in študentom psihosocialnih strok, kot dodatni pripomoček strokovnim delavkam in delavcem teh strok in morda kot dopolnilna slika udeleženim v skupinah za samopomoč in v podpornih skupinah.
Avtor/ica Mija Marija Klemenčič Rozman
Leto izdaje 2015
Število strani 199
ISBN 978-961-253-170-6

Najnovejši izdelki