0,00 € , 0 izd.

Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov II

5,00 €
030

Urednika: Tatjana Devjak in Pavel Zgaga
Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov II

Monografija je razdeljena na tri dele. Prvi del je namenjen problematiki prenove v širšem evropskem kontekstu, drugi del se nanaša na pedagoške programe Pedagoške fakultete v presečišču z izzivi in vprašanji prenove programov. V tretjem delu pa najdemo izhodišča za konkretne dejavnosti pri prenovi študija (npr. uveljavljanje enakih možnosti ali načel informacijske družbe). Vsi prispevki so objavljeni v slovenščini, z naslovom, povzetkom in ključnimi besedami v slovenščini in angleščini.
Avtor/ica Urednika: Tatjana Devjak in Pavel Zgaga
Leto izdaje 2007
Število strani 339
ISBN 978-961-253-019-8

Najnovejši izdelki