0,00 € , 0 izd.

Priseljenci v Sloveniji skozi raziskovalno prizmo študentov Pedagoške fakultete

25,00 €
100

Urednici: Irena Lesar in Mojca Peček
Priseljenci v Sloveniji skozi raziskovalno prizmo študentov Pedagoške fakultete

Pričujoča monografija je nastala z namenom dati širšo vidnost zaključnim delom študentov na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki obravnavajo vprašanje vključevanja priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem in v družbo nasploh. Tovrstna dela študentov predstavljajo namreč pomemben prispevek k razvoju znanosti in tudi prakse na tem področju, pa vendar ostajajo za širšo javnost pogosto neupravičeno prezrta. Osnovni kriteriji za objavo so bili, da gre za dela, pripravljena v zadnjih letih, da gre po oceni njihovih mentorjev in članov komisije za kakovostna dela, njihovi avtorji pa so pripravljeni iz njih napisati prispevek z aplikativno vrednostjo za pedagoško prakso. Tako je nastala pričujoča monografija, ki je raznolika, saj z različnih vidikov odstira življenje in položaj priseljencev pri nas, njihov ključni skupni imenovalec pa je iskanje možnosti zmanjševanja diskriminacije in izključevanja priseljencev iz institucij in življenja v družbi, v katero so se preselili.
Avtor/ica Irena Lesar in Mojca Peček Čuk
Leto izdaje 2021
Število strani 276
ISBN 978-961-253-276-5

Najnovejši izdelki