0,00 € , 0 izd.

Preseki odvečnosti: nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic

6,00 €
017

Špela Razpotnik
Preseki odvečnosti: nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic

Delo se odziva na aktualnost problematike druge generacije priseljencev kot kulturnih dvoživk, socializacijsko razpetih med dve garnituri vplivov, kar se odraža tudi v njihovi identiteti. Drugo področje, na katero delo odziva, je spregledano področje žensk v migracijskih analizah. V analizo je vključen in ponekod postavljen v središče vidik ženske, pripadnice etnične manjšine in socialno ogroženega dela prebivalstva. Našteto namreč tvori sečišče, v katerem se v procesu gradnje identitete prav pogosto znajde mladostnica, potomka priseljencev. Kopičenje oz. sečišče atributov, ki v danem družbenem kontekstu pomenijo prikrajšanost, odpira tudi vprašanje brezperspektivnosti in oddaljevanja enega dela prebivalstva od drugega, pri čemer smo priče nastajanju nezdružljivih delov prebivalstva, na eni strani razreda blaginje in preobilja, na drugi pa družbenega podrazreda.
Avtor/ica Špela Razpotnik
Leto izdaje 2004
Število strani 187
ISBN 978-961-253-147-8

Najnovejši izdelki