0,00 € , 0 izd.

Pravila in vzgojno delovanje šole

7,00 €
031

Urednica: Tatjana Devjak
Pravila in vzgojno delovanje šole

Obravnavana tematika se razpenja od izrazito teoretičnih prispevkov do predstavitve pravnih okvirov in pogledov na vzgojno delovanje šole, še posebej na oblikovanje vzgojnega načrta in pravil šolskega reda; do predstavitve praktičnih pristopov na konkretnih šolah. Posebno vrednost ima tudi razvoj, izpeljava in evalvacija dveh programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev s tematiko modela, podprtih s sodobno učno tehnologijo.
Avtor/ica Urednica: Tatjana Devjak
Leto izdaje 2007
Število strani 249
ISBN 978-961-253-020-4

Najnovejši izdelki