0,00 € , 0 izd.

Naravoslovje – biologija: skripta

13,00 €
111

Gregor Torkar, Barbara Bajd, Marjanca Kos, Luka Praprotnik in Tanja Gregorčič
Naravoslovje – biologija: skripta

Skripta z naslovom Naravoslovje – biologija je namenjena študentom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki so vpisani v prvostopenjski študijski program Razredni pouk, kot podpora pri izvedbi vaj pri predmetu Naravoslovje – biološke vsebine. Vaje obravnavajo in vsebinsko dopolnjujejo učne vsebine predavanj. Namenjene so pripravi na poučevanje predmetov Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika v osnovni šoli. Bistvena cilja predmeta sta pri bodočih učiteljih razvijati biološko znanje in naravoslovne postopke (spretnosti). Ob izvedbi predstavljenih vaj pri bodočih učiteljih razrednega pouka spodbujamo razmislek o pomenu poučevanja naravoslovja, ki razvija otrokove naravoslovne spretnosti in postopke, znanja in odnos do narave. V tem gradivu so zbrane laboratorijske vaje, opazovalna vaja in terenska vaja.
Avtor/ica Gregor Torkar, Barbara Bajd, Marjanca Kos, Luka Praprotnik, Tanja Gregorčič
Leto izdaje 2023
Število strani 132
ISBN 978-961-253-309-0

Najnovejši izdelki