0,00 € , 0 izd.

Nadarjeni v zgodnjem otroštvu: dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let

14,00 €
063

Margaret Sutherland
Nadarjeni v zgodnjem otroštvu: dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let

Priročnik je namenjen spodbujanju učenja nadarjenih otrok v predšolskem obdobju, čeprav so predlagane igralne dejavnosti primerne za vse otroke po principu »učenje je primerno za vse«. Predstavljene in načrtovane so namreč tako, da je pri njihovi izvedbi mogoče opaziti učne posebnosti posameznega otroka in otroka skladno z njimi nato nadalje optimalno vključevati v proces učenja. Vsebina poglavij priročnika je predstavljena ob igralnih dejavnostih, ki jih avtorica predlaga na različnih kurikularnih področjih, še posebej na gibalnem, glasbenem, jezikovnem in na matematičnem. Pri tem področij ne obravnava popolnoma ločeno, ampak k učenju pristopa celostno, kar pomeni, da načrtovane dejavnosti povezuje z otrokovim miselnim, gibalnim, jezikovnim, s socialnim in čustvenim razvojem. Poleg tega jih umešča v pristne življenjske situacije, ki otrokom predstavljajo nove izzive in jih tako smiselno motivirajo za aktivnost.
Avtor/ica Margaret Sutherland
Leto izdaje 2015
Število strani 154
ISBN 978-961-253-169-0

Najnovejši izdelki