0,00 € , 0 izd.

Na cesti: brezdomci o sebi in drugi o njih

7,00 €
032

Špela Razpotnik in Bojan Dekleva
Na cesti: brezdomci o sebi in drugi o njih

Knjiga ima namen predstaviti različne glasove, subjekte in diskurze predstavljanja brezdomstva. Prvo poglavje prinaša osnovna spoznanja o brezdomstvu. Drugo, najobsežneje poglavje opisuje življenjske zgodbe desetih ljudi, zapisanih kot deset študij primera. Tretje poglavje analizira sporočila medijev o brezdomstvu. Četrto poglavje analizira skupinski pogovor občanov na temo brezdomstva. Zadnje poglavje razpravlja o diskurzih cestnih časopisov in primerja prvi slovenski cestni časopis Kralji ulice s štirimi tujimi časopisi..

Knjiga kot celota želi biti ilustrativen prikaz nekaterih izmed možnih načinov analiziranja diskurzov brezdomstva na slovenskem gradivu.
Avtor/ica Špela Razpotnik in Bojan Dekleva
Leto izdaje 2007
Število strani 201
ISBN 978-961-253-004-4

Najnovejši izdelki