0,00 € , 0 izd.

Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje

19,00 €
093

Mojca Peček Čuk in Irena Lesar
Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje

Vzgoja je oblika komunikacije, ki poleg racionalnih in zavestnih dimenzij vključuje tudi iracionalne elemente, s katerimi se lahko in se kot vzgojitelji moramo seznaniti, nemožnosti njihovega popolnega obvladovanja in nadzorovanja navkljub. Poleg tega je vzgoja – kljub svojemu cilju oblikovati samostojnost, odgovornost (do sebe, drugih in okolja), moralno razsojati in delovati – tudi vsaj delna indoktrinacija, saj vselej predstavlja poseganje v vzgajanca, njegovo omejevanje in discipliniranje. Prav zaradi tega je etična zavest vzgojitelja, njegova odprtost za spoštljive odnose osrednjega pomena za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega dela. Namen pričujočega dela je prispevati k izgraditvi prav tega.
Avtor/ica Mojca Peček Čuk in Irena Lesar
Leto izdaje 2020
Število strani 256
ISBN 978-961-253-561-1

Najnovejši izdelki