0,00 € , 0 izd.

Mavrična zveza: model medkulturnega preventivnega dela

5,00 €
043

Špela Razpotnik, Nina Koprivšek, Andreja Gimpelj in Bojan Dekleva
Mavrična zveza: model medkulturnega preventivnega dela

Gre za publikacijo projekta Mavrična zveza, ki je trajal med leti 2004 in 2009. Osnovna dejavnost projekta je bilo srečevanje študentk prostovoljk z otroci oziroma mlajšimi najstniki, ki so bili skoraj izključno priseljenci ali potomci priseljencev iz izrazito depriviligiranega mestnega območja. Knjiga je razdeljena v tri poglavja. V prvem so razvita in opisana teoretična izhodišča programa. Drugo poglavje daje poudarek na neposredno uporabnost programa. V tretjem poglavju pa je predstavljena evalvacija projekta z vidika pridobljenih strokovnih kompetenc mentoric.
Avtor/ica Špela Razpotnik, Nina Koprivšek, Andreja Gimpelj in Bojan Dekleva
Leto izdaje 2010
Število strani 107
ISBN 978-961-253-046-4

Najnovejši izdelki